• Plavání kojenců a dětí v Bystřici
  • Plavání kojenců a dětí v Bystřici

Provozní řád

Příloha k PROVOZNÍMU ŘÁDU Bystřice nad Olší

VITÁLNÍ SVĚT KOJENCŮ

Plavání kojenců, batolat i předškoláků

Provozní podmínky kurzů se řídí platnými právními předpisy - zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví, vyhláškou č. 135/2004 Sb. (příloha 6), stanovující hygienické požadavky na
koupaliště, sauny a limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č.
292/2006 Sb., vyhláškou č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti
do 3 let.

Provozní řád byl zpracován na základě vyhlášky č. 135/2004 Sb. a schválen příslušnou hygienickou
stanicí.

Podmínky účasti v kurzu:
Řádně vyplněná a podepsaná přihláška, jejíž součástí je návštěvní řád (tímto se rodiče zavazují k jeho dodržování); zákonným zástupcem podepsané prohlášení, že zdravotní stav dítěte není překážkou účasti v kurzu; zaplacení kurzovného.
Provozní a návštěvní řád budou během provozu vyvěšeny na viditelném místě v prostorách bazénu
a v místnosti s vanou.
Lekce se mohou zúčastnit pouze zdravé děti a rodiče, nikoliv klienti s infekční chorobou, s kožním
onemocněním (zejména plísňovým či kvasinkovým), s recidivujícím onemocněním (dýchacích,
močových cest), po požití alkoholu či jiných drog. Pokud by osoby vstupující do bazénu
vykazovaly známky onemocnění, je instruktorka oprávněna tyto z lekce vyloučit a to bez náhrady.

V prostorách sportovního areálu ručí za své děti rodiče. Rodiče odpovídají za svůj zdravotní stav a
za zdravotní stav svých dětí.

Plavání dětí ve věku od 6 měsíců

Probíhá ve stabilně zabudovaném bazénu s recirkulací. Bazén se nachází v prostoru areálu ZŠ a MŠ
v Bystřici nad Olší. Vstup do prostoru bazénu je možný pouze přes šatnu a poté přes sprchy. Z
bezpečnostních důvodů nepoužíváme přebalovací pulty, ale pouze na zemi v šatně umístěné
omyvatelné a dezinfikovatelné přebalovací podložky. Je zde také ohrádka pro děti. V šatně jsou k
dispozici fény. Stěny sprch jsou obloženy kachlemi do výše minimálně 2 metry, stropy a stěny jsou
nad omyvatelnou částí omítnuty omítkou s protiplísňovým přípravkem. Záchody jsou umístěny tak,
aby rodiče s dětmi museli procházet prostorem sprch. Stěny záchodů jsou obloženy kachlemi do
výšky nejméně 1,8 m. Podlahy sprch a záchodů jsou obloženy dlažbou s protiskluzovou úpravou.
Podlahy u sprch jsou vyspádovány ve směru k podlahovým vpustím, jejich počet a poloha
zabezpečuje dobré podmínky pro údržbu. Jsou zde k dispozici ohrádky pro zajištění bezpečnosti
dětí, dětské židličky, nočníky, smotky z buničiny na čištění uší, papírové kapesníky v zásobníku.
Věci k bazénu je dovoleno přenášet pouze v plastovém košíku. U bazénu jsou umístěny židle na
rozcvičku a teorii, regál na košíky, papírové kapesníky v zásobníku a koš na použité papírové
kapesníky

  •   Pro odpočinek a aklimatizaci dětí je možné využít hernu nebo bar. Vyhrazen je vnitřní

prostor pro kočárky, v blízkosti vchodu do budovy. Pro kojení je možno využít místnost
přiléhající k prostoru, kde je umístěna vana pro plavání kojenců do 6 měsíců věku.

  •   Voda je přes noc před zahájením provozu recirkulována tak, aby nejméně jednou prošla

úpravnou a kvalita vody opakovaně vyhovuje stanoveným požadavkům. Minimální
plocha vodní hladiny na jednoho koupajícího je 1 m2. Veškeré hodnoty a ukazatele stavu
vody (např. obsah chlóru, hodnoty pH) budou zaznamenávány do provozního deníku.
Hodnoty volného chlóru nesmí u plavání kojenců a batolat do 3 let věku překročit hodnotu
0,3 mg/l. Kurzy plavání pro děti ve věku od šesti měsíců jsou z hygienických důvodů
organizovány jako první - ihned po otevření bazénu a s vyloučením veřejnosti. Veřejnost
bude vpuštěna až po dochlorování vody na hodnoty 0,5 - 0,8 mg/l. Pravidelně 2x v měsíci
je prováděna kontrola jakosti vody u akreditované laboratoře, její výsledky jsou dány
k dispozici místní hygienické stanici.

  •   Při znečištění vody dítětem (stolice, zvratky, hlen, krev apod.), stejně jako při jakémkoliv

jiném viditelném znečištění vody, je provoz okamžitě přerušen do odstranění závady.
Bazén je nutné vypustit, důkladně mechanicky očistit a před novým napuštěním opět
dezinfikovat a vypláchnout čistou vodou.

  •   Teplota vody je 28 - 32 °C, teplota vzduchu je 28 - 30 °C. Teplota vody a vzduchu bude

kontrolována a zaznamenávána před zahájením každé lekce.

  •   Používané hračky a pomůcky jsou bez jakýchkoliv otvorů (jimiž nemůže volně protékat

voda) a vyjímatelných částí. Jsou dobře omyvatelné, dezinfikovatelné, nepoškozené a
vhodné pro děti do 3 let věku. Používané pomůcky a hračky (balónky, pontony, pásky,
plovací desky, apod.), které přicházejí do styku s bazénovou vodou, neovlivňují negativně
kvalitu vody a jsou odolné vůči fyzikálně-chemickým vlastnostem vody.

  •   Veškeré pomůcky, podložky, nočníky a hračky jsou před každou lekcí důkladně

mechanicky vyčištěny a vydezinfikovány. Použití dezinfekčních prostředků se řídí
Dezinfekčním plánem, který je přílohou tohoto Provozního řádu. Prostředky jsou z
důvodu rezistence pravidelně obměňovány. Po lekci jsou všechny pomůcky řádně osušeny
a uloženy do místnosti k tomu určené.

  •   Všechny prostory, ve kterých se budou rodiče s dětmi pohybovat, včetně ploch, které

přicházejí do kontaktu s dětmi, jsou minimálně jednou denně důkladně vyčištěny a
dezinfikovány.

  •   Všichni zaměstnanci jsou povinni mít platný zdravotní průkaz
  •   Kurzy „plavání" kojenců a batolat budou organizovány vždy v pondělí a ve čtvrtek

Kalendář akcí
AV

MČR U13 V BADMINTONU

12.11.2021 - 14.11.2021

zobrazit další akce

Doporučujeme

Virtuální prohlídka našich areálů

Penzion Ovečka

Karta Těšínského Slezska 

Sphere card 


Logo Ferona Logo Radegast Logo TZ Logo AHR Logo Budamar 

Logo WilsonLogo AGEL

Jsme na Facebooku

Jak se k nám dostanete

GPS: 49°38'20.700"N, 18°43'18.176"E
Mapa: Google.cz | Mapy.cz

Popis

Chcete pravidelně dostávat naše novinky do Vaší emailové schránky? Přihlaste se k odběru: