• Plavání kojenců a dětí v Bystřici
  • Plavání kojenců a dětí v Bystřici

Plavání dětí

Význam „plavání" dětí

  • Pro všestranný rozvoj člověka jsou nejdůležitější první týdny, měsíce a roky života.
  • Hra a cvičení ve vodě je téměř jedinou možností, jak brzy po narození můžeme aktivně a pozitivně podpořit správný vývoj dítěte. Je dobré začít s „plaváním" včas, v době, kdy dítě teprve získává zkušenosti a nemá ještě zábrany vůči něčemu novému. Pobyt ve vodním prostředí připomíná dítěti podmínky z nitroděložního života, uspokojuje jeho psychické potřeby a umožňuje rychlejší pohybový vývoj.
  • Díky těsnému kontaktu s rodičem dochází k prohloubení vzájemných citových vazeb.
  • Při pohybu ve vodě se využívá toho, že dítě nadlehčováno vodou ztrácí velkou část tíhy (díky specifické hustotě dětského tělíčka) a může snadno trénovat správné pohybové koordinace, které vedou k posilování potřebných svalových partií. Je odlehčován podpůrný aparát, hlavně kosti a klouby. Přiměřenou námahou ve vodě je příznivě ovlivňován kardiovaskulární (srdečně-cévní) systém, zlepšuje se střevní peristaltika, držení těla. Dítě se naučí zvládat dechové cvičení (které je základem pro potápění), dýchat zhluboka, pročišťuje si vlhkým vzduchem dýchací cesty a je odolnější vůči respiračním nemocem. Zvyšuje se také vitální kapacita plic.
  • Pobyt ve vodě a aktivní cvičení dítě příjemně unavuje a podporuje chuť k jídlu. Dítě je klidnější, vyrovnanější a lépe prospívá. Zlepšuje se jeho celkový zdravotní stav, je otužilejší. Důležitý je pro dítě také vstup do kolektivu, rozvíjení komunikačních schopností.
  • Nezanedbatelný přínos má „plavání“ s dítětem také pro rodiče. Je zpestřením rodičovské dovolené, možností navázání nových kontaktů a výměny zkušeností. Součástí každé lekce je krátká teoretická část, ve které Vám poskytneme spoustu zajímavých informací na dané téma. Jsme přesvědčeni o tom, že pouze poučení rodiče, kteří si osvojili základní pravidla výchovy a péče o dítě, mohou působit na dítě tak, aby využili všech jeho vývojových možností. Velký důraz klademe na správnou manipulaci s dítětem, respektující jeho psychomotorický vývoj.

Náš cíl

Naším cílem je maximální spokojenost malých klientů a jejich rodičů. Jde nám o příjemné, nenásilné zvládnutí jednotlivých prvků formou her, o všestranný a harmonický rozvoj dětí. Věříme, že základem úspěchu je nejen kvalitní zázemí, ale i odborné znalosti, profesionalita a vstřícnost našich instruktorek.

Skladba kurzů

Kurzy plavání jsou určeny:

  • pro děti ve věku 6 týdnů (podmínkou je zahojení pupku) až 6 let.
  • Skládají se z 16-ti, respektive 8-mi lekcí. Klient absolvuje 2 lekce týdně, délka každé lekce je 40 minut (vana - pro jedno dítě) a 45 minut (bazén).

Lekci tvoří následující části:

a) děti 0 – 6 měsíců (vana): první, nultá lekce, je zdarma a je pouze teoretická. Jejím účelem je navázání prvního kontaktu mezi instruktorkou, rodičem a dítětem. Rodič má možnost seznámit se s prostředím a organizací kurzu. Je zde dostatečný prostor pro případné dotazy a osvětlení významu plavání. První návštěva se nesmí obejít bez krátké přednášky o psychomotorickém vývoji dítěte. Následuje popis a ukázka manipulace s dítětem na suchu. Všechny úchopy jsou podrobně popsány, vysvětlen je jejich význam a smysl. Nedílnou součástí je praktická ukázka jednotlivých úchopů (na panence). Postupně přecházíme k popisu samotné lekce „plavání“. Rodič má možnost vyzkoušet si jednotlivé úchopy na suchu i ve vodě nanečisto, s použitím panenky.

Popis a předvedení nových poloh a úchopů mimo vanu je součástí i každé další lekce, stejně jako manipulace a teoretické informace. Následuje krátké cvičení (protažení) dítěte na suchu. Pobyt ve vodě má 3 části: rozplavání, nové prvky, vyplavání. U dětí do 3 měsíců by „plavání“ nemělo přesáhnout 12 minut, u dětí od 3 do 6 měsíců 30 minut.

b) děti 6 měsíců – 5 let (bazén): délka lekce je 45 minut. 10 minut je věnováno teorii a rozcvičení, 35 minut plavání.

Po plavání, před opuštěním budovy, je nutná aklimatizace (doporučujeme 30 min.). Pro tyto účely je u nás k dispozici herna a bar.

PODMÍNKY ÚČASTI V KURZU A DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE jsou uvedeny v provozním řádu , který je nedílnou součástí Vaší přihlášky.

Součástí přihlášky je i čestné prohlášení rodiče týkající se zdravotního stavu dítěte, které bude podepsáno na informační schůzce, o které bude dopředu informování.

Přihláška do kurzu (16 lekcí = 2x týdně, 8 lekcí = 1x týdně)


Kalendář akcí
AV

MČR U13 V BADMINTONU

12.11.2021 - 14.11.2021

zobrazit další akce

Doporučujeme

Virtuální prohlídka našich areálů

Penzion Ovečka

Karta Těšínského Slezska 

Sphere card 


Logo Ferona Logo Radegast Logo TZ Logo AHR Logo Budamar 

Logo WilsonLogo AGEL

Jsme na Facebooku

Jak se k nám dostanete

GPS: 49°38'20.700"N, 18°43'18.176"E
Mapa: Google.cz | Mapy.cz

Popis

Chcete pravidelně dostávat naše novinky do Vaší emailové schránky? Přihlaste se k odběru: