• Sauna v Bystřici
 • Sauna v Bystřici
 • Sauna v Bystřici
 • Sauna v Bystřici

Povinnosti návštěvníků

 1. Návštěvník je povinen podrobit se pokynům obsluhovatele sauny a dodržovat tento provozní řád.
 1. V celém objektu sauny platí přísný zákaz kouření.
 1. Návštěvníci odkládají oděv a obuv v šatně.
 1. V průběhu celého saunovacího cyklu, od odchodu ze šatny do ukončení celé procedury včetně  pobytu v odpočívárně, je návštěvník nahý, a to z hygienických a fyziologických důvodů. Dbá na udržení hygieny prostředí tím, že při sezení na pryčnách potírny, ochlazovny, odpočívárny a šatny používá  k podložení ručník nebo jinou vhodnou textilní podložku. Před vstupem do potírny se musí návštěvník umýt mýdlem a osprchovat.
 1. Ve všech prostorách sauny se pohybuje bos nebo používá vlastní ochrannou obuv – tzv. vietnamky, které odkládá jen před vstupem do ochlazovny (sprchy).
 1. Během pobytu  v sauně nejí a nepije. Chová se korektně a diskrétně k ostatním. Svým chováním přispívá k vysoké hygienické, estetické a společenské úrovni saunování.
 1. Saunování dětí se dovoluje pouze v přítomnosti dospělé osoby.
 1. Správný postup saunování je uveden v „ Desateru sauny“. Tomuto postupu se musí všichni návštěvníci sauny podrobit. Neukázněný návštěvník bude ze sauny vykázán a nebude mít do sauny přístup.
 1. Do sauny je zakázáno přinášet jakékoli skleněné nádoby.
 1. Lázeň v sauně je určena především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost.
 1. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.
 1. Použití lázně v sauně je zakázáno osobám, které trpí  zjevnými příznaky akutního onemocnění (horečkou,  kašlem, zarudlými spojivkami, malátností, přenosnými záněty horních cest dýchacích), dále osobám s dermatologickými chorobami  (kožní vyrážky, otevřené hnisající nebo krvácející rány, aj.) Vstup není rovněž povolen osobám, jež jsou bacilonosiči střevních chorob, jakož i členům rodin, jejichž příslušník trpí některou z infekčních chorob (karanténa).
 1. Do objektu sauny je zakázán přístup osobám opilým nebo podnapilým, zahmyzeným apod. Při jakémkoli poranění nebo nevolnosti  požádá postižený ostatní společníky o pomoc při ošetření. Není–li toho sám schopen,  postarají se ostatní účastníci lázně o přivolání obsluhy sauny a pomohou při poskytování první pomoci postiženému.
 2. V nutném případě vyčká postižený příchodu přivolaného lékaře.

Kalendář akcí
AV

MČR U13 V BADMINTONU

12.11.2021 - 14.11.2021

zobrazit další akce

Doporučujeme

Virtuální prohlídka našich areálů

Penzion Ovečka

Karta Těšínského Slezska 

Sphere card 


Logo Ferona Logo Radegast Logo TZ Logo AHR Logo Budamar 

Logo WilsonLogo AGEL

Jsme na Facebooku

Jak se k nám dostanete

GPS: 49°38'20.700"N, 18°43'18.176"E
Mapa: Google.cz | Mapy.cz

Popis

Chcete pravidelně dostávat naše novinky do Vaší emailové schránky? Přihlaste se k odběru: